"De eerste onafhankelijke Leeuwarder bigband is een feit", kopte de Leeuwarder Courant in januari 1974. En dat klopte, want in november 1973 werd de bigband opgericht door de Leeuwarder muzikanten Jelle Buising en Chris van het Riet. Destijds een uniek gebeuren waaraan door de provinciale pers ruim aandacht werd geschonken. Sinds het eerste optreden in 1974 valt de band niet meer weg te denken van de Friese concertpodia. De naam Big Band Jelle Buising was in eerste instantie bedoeld als werknaam, maar is tot het vertrek van Jelle (in maart 1990) zo gebleven.

Daarna ging de band een nieuwe fase in en de naam werd Big Band Leeuwarden '73. Na enige mutaties werd Joop Verbeke, pianist van het eerste uur, de nieuwe bandleider. Joop Verbeke werd in 1996 opgevolgd door trompettist Sake Witteveen, sinds 2000 zette John Eskes de koers uit
en vanaf 2010 ligt de muzikale leiding in handen van saxofonist Willem Pen.
Oud bigband leden:
Dennis Hitijahubessy - John Eskes - Hans Sambrink - Karst de Groot - Douwe Krol - Joop Verbeke - Sake Witteveen - Frans Span - Lolle Lodewijk - Gerrit Lubach - Klaas de Vries - Jan Beek - Harry Kootstra - Hans Boschma - Andries Buising - Daan de Val - Percy Hof - Jaques Sambrink - Ronald van Dijk - Barteld Boersma - Paul van Dijk - Nanne Kleefstra- Johannes Elzinga - Tjisse Steenstra - Broer Dijkstra - Haaije Jorritsma - Rein Mollema - Bert Schipper - Paul Bergman - Jan van Olffen - Meindert van Slooten - Kees de Groot - Harm Wilkens - Marinus Komst - Kevin Callingher - Willem Flisijn - Geert Bijlsma - Miko Aleksie - Riki Ristelic - Andries Zijlstra.